Dansk     
English   
Deutsch 
 

Praktisk
"Vigtige oplysninger før booking"

Ejendommen
Huset
Haven
Skoven
Sø og strand
Alle årstider

Bornholm
Øen rundt
Vores favoritter
Ideer til børn
Transport
Indkøb
Links

Udlejning
Praktisk
Kalender
Priser
Kontakt

Øvrige
Galleri 1
Galleri 2
Galleri 3
Galleri 4
Galleri 5
Galleri 6
Galleri 7

Galleri 8


Adresse: Oplyses ved booking.

Alarm: Ring 112 for ambulance, politi & brandvæsen. Eventuelt fra nabogården.

Antal personer: Der må maksimalt bo 6 personer inklusive børn på ejendommen, heraf max. 4 voksne (med mindre andet er aftalt med udlejer). Ved booking oplys venligst navn og alder på alle beboere.

Bil: Adgang til og fra Gulbakkehus sker via markvej til landevej mod syd. Kørsel på skovvejene er ikke tilladt fraregnet køretøjer med særlig tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Bålplads: Tænd ikke bål  efter længere perioder med tørke. Der er 24 km2 skov 3 meter fra bålet. Er du i tvivl så lad være. Der skal altid være en person og en spand vand ved tændt bål, og bålet skal slukkes helt efter brug. Brænde til brændeovnen må ikke benyttes på bålpladsen, brug i stedet løse kviste o. lign. fra skovbunden. Der må ikke brækkes grene af træerne.

Brændeovn: Brænde er inkluderet i lejen. 
Vigtigt: A) Den nederste luftventil skal KUN være åben i forbindelse med optænding. Når der er god ild og gløder, så luk den nederste luftventil helt og åben den en enkelt omgang. Hvis den står helt åben når ovnen er varm brænder pakningen af, og der kommer sod på ruden. Ilden reguleres primært på den øverste luftventil, som aldrig skal være åben, B) Læg højst 3 brændeknuder i ovnen på en gang. Ved overfyldning kan ovnstenene gå i stykker & C) Undlad at "sulte ilden". Så kan der dannes løbesod og giftige gasser, og i yderste konsekvens kan der være fare for skorstensbrand. NB. Sod på ovnruden er et tegn på, at der fyres forkert :-)

Børn og sikkerhed: Børn er meget velkomne i Gulbakkehus og vores egne børn nyder stedet. Bemærk dog venligst at leg foregår på eget / forældres ansvar. Hold øje med børnene. Der er tale om private ikke godkendte legeredskaber. Man kan komme alvorligt til skade på trampolinen, i søen, ved bålet m.fl. 

Dampbad: Se betjeningsvejledning under punktet sauna nedenfor. 

Dør: Løft håndtaget når hoveddøren skal låses.

Elektricitet: El afregnes med 2,00 DKK per KWh. Beløbet fratrækkes el depositum, og restbeløbet returneres ved afrejse eller senest 14 dage efter afrejsen. Se vilkår i prislisten. Er der brugt mere el end svarende til indbetalt eldepositum, skal restbeløbet efterbetales. I fyringssæsonen kan man spare på el ved at indstille el-panelerne noget lavere end den ønskede komforttemperatur, eksempelvis på 12 C. Herefter kan man opnå komforttemperatur med brændeovnen. Med en lavere indstilling vil el-panelerne være slukket det meste af tiden, når der er god ild i brændeovnen. Man kan ligeledes nøjes med at tænde for sauna/dampbad, når der er brug for det, og begrænse brugen af varmt vand og slukke for emhætten når den ikke bruges.

Emhætte: Der er en hovedafbryderen på væggen i det nordvestlige hjørne af køkkenet. Denne skal event. tændes før emhætten virker.

Forbrug: Man må gerne låne udlejers krydderier og lignende i køkkenet samt kul og tændvæske til grillen, hvis man erstatte forbruget på passende vis. Udlejers vin og spiritus må ikke benyttes. 

Frugt: Der er mange frugter og bær i haven, og man er velkommen til at smage. Dog er det ikke tilladt at fjerne frugt og bær fra ejendommen.

Giftige planter: Mange bl.a. taks, digitalis, laurbærkirsebær m.fl.

Havemand: Det kan hænde, især ved tørke og langtidsleje, at "havemanden" (familie på Bornholm) kommer og slår græs og vander planterne i haven. Havemanden går naturligvis ikke ind i huset, når det er udlejet.

Husdyr: Er ikke tilladt. I nogle tilfælde kan afviges fra dette, men kun ved forudgående skriftlig (e-mail) aftale.

Højtalere: Reguleres til venstre på forstærkeren. A = lyd i badeværelse & sauna/dampbad, B = lyd i stue. NB. Skru ikke for højt op, så ryger højtalerne i badeværelset!

Internet: Der er trådløst internet i huset (via TDC). Tændes i det ene børneværelse. Kode oplyses ved ankomst. Det er en langsom forbindelse, som ikke er velegnet til film/video men fint kan bruges til mail, aviser og sociale medier o. lign.

Komfur: Tryk på nøgleknappen i 7 sekunder for af åbne/låse kogepladerne. Når man slukker for en kogeplade blinker lyset så længe pladen er varm. Ovnen tændes med den venstre drejeknap (tidsindstillet eller tændt hele tiden). Herefter benyttes de 2 drejeknapper til højre.

Køleskab & fryser: Stort køleskab. Hovedafbryder findes over køleskabet. Herudover stort fryseskab i rummet ved siden af køkkenet - kan være delvist benyttet af udlejer.

Linned: Sengelinned, håndklæder, karklude og viskestykker skal medbringes. Der er gode dyner og hovedpuder i huset, som kan benyttes. Det private linned må ikke benyttes. Overtrædes dette tilbageholdes depositum efter ejers skøn.

Loftsvinduet: Åben aldrig vipperuden i trapperummet så meget, at vandet løber ind i huset ved pludselig uventet regnvejr.

Læge: Prøv Åkirkeby Lægehus på Rosenvej 1, 3720 Åkirkeby, tlf. +45 56974630.

Lægevagt: Udenfor normal arbejdstid kan lægevagten kontaktes på tlf. +45 56952233.

Låger til skov: Skal altid være lukket, ellers spiser råvildtet og harerne planter og frugter i haven.

Lås: Lås altid alle dørene og luk vinduerne når ejendommen forlades. Det gælder også annekset og garagen.

Mikrobølgeovn: Der er ingen mikrobølgeovn.

Nødstilfælde: I "nødstilfælde" kan ejer kontaktes på +45 35422883 (fastnet) eller +45 23494164 (mobil). Familie på Bornholm +45 56951711.

Opvaskemaskine: Stor opvaskemaskine. Brug maskinopvaskepulver (forefindes som regl) - ej tabletter. Service og bestik skal skylles godt af, før det sættes i opvaskemaskinen. Dette af hensyn til opvaskemaskinen og den private kloak. El og vandafbryder findes under køkkenvasken.

Rengøring: Slutrengøring er obligatorisk. Bemærk dog venligst at hus og have skal forlades i opryddet stand. Herudover skal service og køkkengrej rengøres og sættes på plads. Grillen skal man aflevere i samme stand som man modtog den. Overtrædes dette tilbageholdes depositum efter ejers skøn.

Rygning: Ikke-ryger hus, ingen rygning indendørs. Man må gerne ryge udendørs og i annekset.

Sauna/dampbad: Tryk "on" på kontrolpanelet til højre for saunadøren indtil "sauna" lyser = sauna tændt, eller indtil både "sauna" & "steam" lyser = dampbad tændt. Sauna/dampbad tændes ca. 20 minutter før brug. Temperaturen reguleres ved at trykke flere gange på "temp" (5 er passende ved dampbad, max 2 ved sauna ellers ryger sikringen). Luftfugtigheden reguleres ved at trykke flere gange på "RH%" (virker kun ved dampbad, 5 er passende). Ved dampbad: Luk lemmen i loftet under brug. Når lampen for vand ved den blå markering på kontrolpanelet blinker fyldes ca. 2 liter postevand på ovnen med en vandkande. Vandet fyldes i hullet bagerst på ovnen modsat døren. Når beholderen er fyldt lyder der en hyletone (kan max. tage 3 liter postevand). Hvis ovnen løber tør for vand lyder der 3 hyletoner. Efter brug af sauna/dampbad trykkes på "off" en gang. Bemærk: Efter brug af dampbad (men ikke sauna) blinker lamperne i kontrolpanelet ca. 20 minutter efter man har trykket på "off, mens rummet tørres. Herefter slukker ovnen automatisk. Husk at åbne lemmen i loftet igen så fugten kan komme ud. Vigtigt: Hæld aldrig aromaolie i vandbeholderen eller på stenene (ødelægges/brandfare)! 1-2 dråber aromaolie dryppes i den lille bakke bagerst på ovnen mod døren eller i det vand som pøses på stenene. Brug altid træskeen til at pøse vand på stenene - ikke spanden, og pøs kun vand på i begrænsede mængder. Den fugtstyrede ventilator i loftet i brusenichen skal altid være tændt. Afbryderen sidder øverst til højre for badeværelsedøren. Tør venligst gulvet i badeværelse og sauna/dampbad af med et brugt håndklæde efter brug. Så forbliver rummene indbydende. 

Skiftedag: Huset kan normalt overtages på søndage efter kl. 14, og det skal forlades igen på søndage inden kl. 10. Der kan i nogle tilfælde kan afviges fra dette, som oftest udenfor højsæsonen. Forhør eventuelt om mulighederne ved booking.

Sko: Anvend venligst ikke "udesko" indendørs. Det er en god ide at tage hjemmesko med om vinteren.

Skovflåter: I sommerhalvåret kan der være skovflåter på Bornholm (som i resten af Danmark). Fjern flåterne fra huden når de opdages. Søg læge i de sjældne tilfælde hvor der kommer en rød plet omkring bidstedet større end en 5-krone. Så vil du normalt få penicillin på mistanke om "Borreliose".

 "Centraleuropæisk hjernebetændelse" (TBE) overføres ligeledes af skovflåter. Det er en meget sjælden sygdom, og vaccination anbefales kun, hvis man skal tilbringe uger udenfor byerne på Bornholm. Du kan eventuelt læse mere på Seruminstituttets hjemmeside.

Støj: Der er normalt yderst fredeligt i Gulbakkehus, men det kan forekomme, at der arbejdes i skoven eller på markerne i nærheden af huset. Ligeledes har nogle køretøjer speciel tilladelse til at benytte skovvejene. Der passerer en del cykler på stien syd for huset.

Sygehus: Bornholms Centralsygehus ligger Ullasvej 8 i Rønne, tlf. +45 56951165.

Sø i haven: Bemærk venligst at der er en større sø "Gulbakkesø" i haven. Den er ca. 1,80 m dyb på midten. Der er  ikke hegn om søen og skal derfor passes godt på små børn.

Telefon: Mobiltelefon kan anvendes. 

Toilet og kloak: Der er privat kloak og septiktank, så undlad venligst at smide vat, tampon, bind o. lign. i toilettet. Brug affaldsspanden. Undlad ligeledes at bruge "lille skyl". Der kan af og til forekomme lugt fra septiktank og kloak.

Trampolin: Der er en stor havetrampolin. Bemærk det kan være farligt at bruge trampolinen selv ved korrekt brug. Anvendelse sker  helt på eget (forældres) ansvar. Der kun må være en person på trampolinen ad gangen, og saltomortaler frarådes på det kraftigste! Venligst ingen sko på trampolinen.

Tremmeseng: Der er en tremmeseng til børn, oplys hvis du ønsker denne ved booking. 

TV, DVD, CD, video og radio: Der er et lille 17´´ farvefjernsyn i stuen med DVD. Fjernsynet har intet TV-signal (ligger i læ bag Rytterknægten). Vi anbefaler, at man eventuelt tager egne film med.  Der er en pænt stor samling af spillefilm og børnefilm i huset, som man er velkommen til at låne.

Vand: Hovedafbryder i målerbrønden i haven nord for badeværelset ud for garagen. Normalt ikke lukket.

Varmt vand: Der er normalt rigeligt takket være en 160L stor el-vandvarmer. Afbryderen er i skunken bag trappen på reposen. Der er lys indenfor til venstre.

Vask: Der er en vaskemaskine i annekset samt tørrestativ. Der er ingen tørretumbler.